Radijska tribuna: Etika v sodobnem plesu

Merila človeškega hotenja in ravnanja se zmeraj izražajo v določeni vsebini in obliki. Je etika v sodobni plesni umetnosti dovolj zaznavna, pojavna oz. izražena? So etične komponente nasploh dovolj  prisotne v umetnosti danes? Če so, kako jih zaznavamo kot avtorji, izvajalci in kako jih zaznavamo kot gledalci? Ali jih kot ustvarjalci vnašamo v sam proces umetniškega ustvarjanja? Kako etika določa tudi končni produkt? Je lahko plesna predstava idejno dobra, nima pa etičnih komponent? In obratno? V radijski tribuni bomo odpirali tovrstna vprašanja in razpravljali tudi o vsebini etičnih odnosov med soustvarjalci. Dotaknili se bomo etike v kulturno-političnem delovanju, etičnih vidikov v posamezniku do njega samega in prenosa le-tega v umetniško ustvarjanje.

Gostje: Ana Germ, Maja Lamovšek, Mojca Kasjak, Jasmina Založnik
Moderira: Irena K. Cizerl
Produkcija: Plesna Izba Maribor, MKC Maribor, v sodelovanju z Radijem Maribor