Pripovedovanje v pedagoškem procesu

Izobraževanje za strokovne delavce v šolstvu in druge zainteresirane

Foto: Arhiv Cankarjev dom

Celodnevno izobraževanje je namenjeno strokovnim delavcem v šolstvu in drugim zainteresiranim. Predavali bodo: pedagog dr. Robi Kroflič, psihologinja dr. Ljubica Marjanovič Umek, waleški pripovedovalec Michael Harvey in direktor Pripovedovalskega centra v Amsterdamu Arjen Barel.

Robi Kroflič: Zgodba kot način razumevanja sveta ter pripovedovanje in poslušanje kot način vstopanja v svet
O umetniški izkušnji lahko govorimo na dva načina: kot posebni obliki upodabljanja in s tem spoznavanja sveta ter kot dejavnem načinu vstopanja v svet. Zgodbe v zvezi s spoznavnim vidikom uvedejo narativno vednost, ki poleg razumevanja eksistencialnih dilem ponuja osmišljevanje bivanja, s tem ko naše izkušnje poveže v smiselno celoto. Pripovedovanje in poslušanje zgodb pa sta hkrati pomembna bivanjska izkušnja, ki omogoča, da smiselne narativne konstrukte vključimo v doživljanje sebe-v-svetu in s tem razširimo meje svojega doživljajskega sveta. V obeh »legah« ponujajo izjemen pedagoški potencial, ki ga je zelo težko nadomestiti z drugačnimi pedagoškimi izkušnjami. Zato je zapostavljanje pripovedovanja, poslušanja in uprizarjanja zgodb ena največjih napak sodobnih šolskih sistemov.

Ljubica Marjanovič Umek: Otroci pripovedujejo zgodbe: razvojnopsihološki pogled
Pripovedovanje zgodbe je pragmatična govorna zmožnost, ki jo otroci razvijajo postopoma, vzporedno z razvojem splošnih govornih zmožnosti, mišljenja, socialnega razumevanja, metaspoznavnih zmožnosti, čustvenega doživljanja in izražanja. Prve zgodbe, predvsem o sebi in dogajanju v svojem okolju, pripovedujejo že malčki, pozneje v zgodnjem in srednjem otroštvu pa otroci pripovedujejo vedno bolj vsebinsko in jezikovno povezane zgodbe s pripovedno strukturo. Zgodbe so osebne, socialne, domišljijske, realistične, zgodovinske in so več kot preprosta reprodukcija osebnih življenjskih izkušenj. Za razvoj pripovedovanja zgodbe otrok sta ključnega pomena kakovostno skupno branje in vključevanje odraslih v simbolno igro otrok ter otrokovo samostojno pripovedovanje.

Michael Harvey: Pripovedovanje zgodb in poezija v razredu
Waleški pripovedovalec ima dolgoletne navdihujoče izkušnje v sodelovanjem s šolami. Spregovoril bo o svojem delu, pri čemer bo poseben poudarek na povezovanju pripovedovanja in poezije. Osrednji vprašanji njegovega predavanja bosta, kako je lahko pripovedovanje zgodbe izhodišče za otrokovo samostojno besedno ustvarjanje ter katere veščine potrebuje učitelj, da lahko učencem ponudi hkrati strukturo in svobodo, ki sta potrebni za tovrstno ustvarjanje.

Arjen Barel: Raba pripovedovanja v neformalnem učenju
Arjen Barel je direktor Pripovedovalskega centra (Storytelling Centre) v Amsterdamu in izkušen mentor rabe pripovedovanja v socialnih in pedagoških kontekstih. Spregovoril bo o načinih, kako lahko s premišljenim vključevanjem pripovedovanja v učni proces pomagamo otrokom in mladim pri boljšem učenju ter krepitvi samozavesti in samozavedanja.