Predstavitvena delavnica Predstava pod drobnogledom

:
:

Gledališče je prostor skupnega doživljanja, neformalnega izobraževanja, učenja vrednot, razvijanja čutov in čustev, izkustva in diskusije. Zaradi izvedbe v živo poteka ves čas predstave komunikacija med ustvarjalci in gledalci, saj gledališče komunicira s pomočjo svojih izraznih sredstev. Pogoj za aktivno in kritično doživljanje odrskega dogajanja je sposobnost branja in razumevanja gledališkega jezika, kar lahko poimenujemo s sintagmo gledališka pismenost. Nacionalni projekt kulturno-umetnostne vzgoje Gleda(l)išče, katerega nosilec je Slovenski gledališki inštitut (SLOGI), se zavzema za povečanje gledališke pismenosti otrok, mladih in strokovnih delavcev ter razvija model vodenega ogleda gledališke predstave, ki obisk gledališča na inovativen način umesti v učno okolje in z ustvarjalnimi pristopi integrira v pouk.

Program Predstava pod drobnogledom se praviloma izvaja v sodelovanju strokovnega delavca iz vzgojnoizobraževalnega zavoda s profesionalnim gledališkim ustvarjalcem in kulturno ustanovo ter zajema individualno pripravo na obisk gledališča v okviru pouka, ogled predstave iz nabora priporočenih, kakovostnih predstav platforme Zlata paličica ter refleksijo po obisku gledališča. Na primeru predstave Romeo in Julija, uvrščene v program festivala, bo SLOGI za strokovne delavce v okviru festivala Zlata paličica izvedel modelno, degustacijsko delavnico vodenega ogleda gledališke predstave s pripravo in refleksijo, katere cilj je povečanje gledališke pismenosti.

Za udeležbo se lahko prijavite do 20. septembra 2017 (oz. do zasedbe prostih mest). Vaše podatke (ime, priimek, ustanova, kontakt) pošljite na naslov sandra.jenko@slogi.si. Strokovno izobraževanje poteka v okviru programskega sklopa Eden drug'mu ogenj dajmo projekta Gleda(l)išče.

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.