Predstavitev knjige Svetlane Slapšak Mikra theatrika 2. Antropološki eseji o gledališču in dramski teksti


Mestno gledališče ljubljansko vabi na predstavitev nove knjige v zbirki Knjižnica MGL Svetlane Slapšak MIKRA THEATRIKA 2
Antropološki eseji o gledališču in dramski teksti. 
Dogodek bo sestavljen iz dveh delov: v prvem bodo nastopile članice Ženskega pevskega zbora Kombinat in dramska igralka Jožica Avbelj, nato pa bo sledil pogovor z avtorico knjige Svetlano Slapšak, ki ga bo povezovala urednica zbirke in knjige Petra Pogorevc.