Predstavitev 64. sezone

Predstavitev sezone in otvoritvena zabava

Program bodo predstavili direktor Tibor Mihelič Syed, umetniški vodja Goran Injac in snovalci
prihodnjih projektov.