Prečiti meje: Konferenca o razvoju občinstev v gledališču


FBS / Foto: Boštjan Lah

Študija Evropske komisije o razvoju občinstev iz leta 2017 ugotavlja upad obiska kulturnih prireditev, posebno mlajši od 26 let v gledališče zahajajo naključno. V obdobju naglega upadanja vrednot, širjenja nestrpnosti in nevednosti so gledališča pomembni nosilci ključnih demokratičnih sporočil o različnosti in raznovrstnosti, vključevanju in odgovornosti, empatiji in nujni kritičnosti.

Konferenca je namenjena spodbujanju dejavnosti za razvoj občinstev v stalnih gledališčih iz držav članic SEP, natančneje: programskega načrtovanja, trženja, prodaje, raziskave občinstev. Cilj dejavnosti je povečanje obiska, strategije pa se usmerjajo v trajnostno vključevanje obiskovalcev in sodobno sporazumevanje v okvirih umetniških in spremljevalnih gledaliških vsebin. 

Posredovani bodo rezultati raziskav stanja na področju razvoja občinstev, spremembe v zadnjih letih, možnosti razvoja in pridobivanja novih občinstev, predstavljenih bo nekaj primerov dobrih praks od festivalov in repertoarnih gledališč preko agencij in strokovnih centrov do mednarodnih projektov. Konferenca se bo zaokrožila z delavnico načrtovanja dejavnosti, kjer bo vsak udeleženec pripravil konkreten in aplikativen načrt. Dodatno bo vključena predstavitev finančnih mehanizmov podpore implementacije projektov razvoja gledaliških občinstev v okviru programov Ustvarjalna Evropa. 

Konferenčni program bo zagotovil še izmenjavo izkušenj, refleksijo in mreženje, tudi skozi obiskovanje festivalskih dogodkov.