Pravica do gledališča (Posvet o sodobnih uprizoritvenih praksah za mlade)


Teme:

  • Sodobne uprizoritvene prakse in mladi 
  • Dostopnost sodobne umetniške komunikacije za mlade
  • Načini gledanja in vključevanja mladih
  • Družbena moč gledališča skozi oči in izkušnje mladih

Posvet vodi Boštjan Narat, filozof, glasbenik, publicist, moderator, performer, igralec in kritični premišljevalec.

Gostje:

  • Ana Duša, dramaturginja, pripovedovalka, besedilopiska in pedagoginja
  • Davorin Juhart, maturant Prve gimnazije Maribor, študent, gledališki ustvarjalec in član peterice Prvega prizora
  • Ivan Lorenčič, ravnatelj II. gimnazije Maribor, šolski reformator, iniciator dejavnosti za mlade in z njimi, njihov producent in mentor
  • Mojca Redjko, strokovnjakinja na področju kulturno-umetnostne vzgoje, sodelavka gledališča za mlade, z njimi in zanje
  • Tomaž Toporišič, dramaturg, gledališki teoretik, publicist, prevajalec in univerzitetni učitelj;
  • Aiko Zakrajšek, dijakinja Gimnazije Poljane, gledališka in filmska ustvarjalka, mlada raziskovalka, violinistka, košarkarica in kritična opazovalka