Potrebujem novo telo

:
:
Plesna predstava.

Foto: Arhiv CoFestival

Trošenje naravnih virov v nekrokapitalistični sedanjosti sovpada s potrebo po optimizaciji izčrpanih teles, ki pripadajo isti paradigmi proizvodnje. Viktorija Ilioska se s to kontradikcijo poigrava v koreografskih dejanjih, v katerih je telo hkrati naravni vir in objekt telesne optimizacije. Eden od presežnih regijskih plesnih del preteklega leta.

Nekaj konstruktivističnega, inženirskega, skoraj znanstvenega je v koreografskem interesu plesne umetnice Viktorije Ilioske. Pri njem ne gre za estetsko fascinacijo z zgodovinskimi avantgardami, temveč za neko razvojno ponovitev, v kateri se stik umetnosti in življenja, kakršnega poznamo iz časa zgodovinskega konstruktivizma, sooča s stvarnimi sodobnimi vprašanji, kako vsakršna proizvodnja vpliva na okolje, v katerem se odvija. Za svoje besedilo Gradnja kot vir (Building as a Resource), ki ga je napisala za katalog ob gostovanju makedonskih umetnikov na Praškem kvadrienalu scenskega prostora, navdih črpa iz kamnoloma v domačem Prilepu: dolbenje naravnega kamna na zemeljski površini ustvarja arhitekturni negativ, v katerem se proizvodnja zrcali kot oblika trošenja. Ples kot oblika, ki lahko nastane samo s svojim materialnim, telesnim trošenjem, je samo ena od metafor, ki si jo je pri tem moč zamisliti. Ilioska svoje koreografsko delo snuje prav iz protislovja med trošenjem naravnih virov za namene proizvodnje in kompenzacijskimi postopki vnašanja gradiv v človeška telesa, ki jih je spričo kvarnih učinkov okolja potrebno vzdrževati in optimizirati njihove zmožnosti. Sprevrženo vzdrževanje ravnovesja. Avtorica s sodelavkami telo v predstavi Potrebujem novo telo razume na presečišču med proizvodno obliko in materialnim virom, na presečišču, ki ni gotovo, temveč dinamično in vselej spreminjajoče se.

***

Koncept in koreografija: Viktorija Ilioska v pogovorih z: Nastya Dzyuban, Laura Stellacci
Nastopajo: Viktorija Ilioska and Nastya Dzyuban
Glasovi: Amélie Haller and Maren Küpper
Oblikovanje zvoka: Laura Stellacci
Koprodukcija med: Lokomotiva – Center za nove pobude v umetnosti in kulturi / Choreographed bodies program, Life Long Burning (LLB) / Program Performance Situation Room, NDA Slovenija in Viktorija Ilioska
S podporo: Ministrstvo za kulturo Republike Makedonije, Kreativna Evropa (Life Long Burning)

Trajanje: 50 min