Pismenost za gledališče

:
:
Predstavitev projektov KUV v gledališču

Foto: Arhiv FBS

Jeseni leta 2016 so po uspešno izvedenem razpisu Ministrstva za kulturo RS stekli trije petletni projekti kulturno-umetnostne vzgoje v gledališču, namenjeni razvoju inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih in drugih kompetenc na področju kulture različnih ciljnih skupin s poudarkom na osnovnošolski in srednješolski populaciji. Izvajajo jih Slovensko narodno gledališče Maribor, Slovenski gledališki inštitut in zavod Bunker v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

V letu 2021 se projekti zaključujejo, vsak pa se ob izteku usmerja tudi v zagotovitev trajnih učinkov in dostopnost vsebin v obliki publikacij in spletnih platform. 

Izvajalke:
Mojca Jan Zoran, SLOGI – Gleda(l)išče
Alma R. Selimović, Bunker – Igrišče za gledališče 2.0
Mateja Kokol, Mojca Redjko, Drama SNG Maribor – Prvi prizor