Otvoritev Mlada Evropa IV (Young Europe IV)

:
:

Foto: Pixabay

Evropski projekt za razvoj mladinske dramatike

Slovensko narodno gledališče Nova Gorica in Mladi oder Amo sodelujeta v evropskem projektu za razvoj mladinske dramatike Young Europe IV: Unheard Voices. Triletni program je posvečen ustvarjanju novih mladinskih iger oziroma t. i. učilniških predstav, ki so za slovenski gledališki prostor novost.

Med letoma 2021 in 2024 je devet članic gledališke mreže ETC (Evropska gledališka konvencija) iz osmih držav sodelovalo s sodobnimi dramatiki mlajše generacije pri razvijanju osmih novih besedil za mlado občinstvo. Novonastala besedila so bila v sezoni 2023/2024 uprizorjena v učilnicah držav sodelujočih gledališč in bodo predstavljena na  festivalu Young Europe IV: Mladi. Pogumni. Razbiti kalupi., ki bo potekal med 17. in 19. aprilom 2024 na različnih prizoriščih v Novi Gorici.

Besedila obravnavajo teme, ki znotraj kanona evropske dramatike, v katerem prevladuje belski, heteroseksualni, moški pogled, niso zastopane. Pri izbranih dramatikih gre za nedominantne glasove naše družbe, ki pripadajo eni od naslednjih – v dramatiki, literaturi (in v družbenem diskurzu) – manj zastopanih skupin: pripadniki bikulturnega izvora, pripadniki LGBTQIA+ skupnosti, migranti, ženske ter pripadniki rasnih ali etničnih manjšin. Pisce so vodili in jim svetovali priznani dramatiki.

Za SNG Nova Gorica je razredni komad Zvezdice napisal mlad dramatik in dramaturg Jaka Smerkolj Simoneti. Ustvarjalni proces nastajanja igre sta vodila dva mentorja – večkrat nagrajeni hrvaški dramatik Dino Pešut in dramaturginja Tereza Gregorič. Smerkolj Simoneti se je v procesu ustvarjanja tudi udejstvoval različnih mednarodnih delavnic, ki so jih organizirali partnerji projekta. Poleg teme in vsebine se je na delavnicah seznanil s strukturo razrednega komada. Igra naj bi bila dolga 45 minut, torej eno šolsko uro, ter primerno zastavljena za igranje v učilnici. Namen igranja v učilnicah je gledališče pripeljati v šole, saj prav v razredu najdemo največ raznolikosti.

Pomemben doprinos k festivalu pa so tudi mladi ambasadorji, trije dijaki Gimnazije Nova Gorica (Karin Winkler, Alja Kosič in Kristjan Gabrijelčič), ki si bodo med festivalom ogledali vse uprizoritve in ob njegovem zaključku podelili svoje vtise.

Projekt Young Europe IV je dobitnik evropske nagrade Art Explora – Académie des Beaux-Arts 2022.