Osebnosti slovenskega gledališča


Foto: Arhiv FBS

Znanstveno srečanje v organizaciji ZRC SAZU (Raziskovalna postaja Maribor) in Univerzitetne knjižnice Maribor

Dogodek je vsebinsko tesno povezan z delom Novega Slovenskega biografskega leksikona, ki ga izdaja ZRC SAZU. Rdeča nit tokratnega prvega srečanja – Izzivalci meja – bodo osebnosti, ki so v svojem času in prostoru prestopale ustaljene predstave o gledališču. Priznani avtorji s področja gledališča s svojimi prispevki v osnovnih obrisih sledijo strukturi biografskega gesla, ob tem pa avtonomno izbirajo poudarke in interpretirajo delo obravnavanih osebnosti.

Besedila bodo objavljena v znanstveni monografiji; izšla bo v okviru Biografskih študij zbirke Življenja in dela, ki jo izdaja Inštitut za kulturno zgodovino ZRC SAZU.