Organizacijske strukture v sodobnem plesu

:
:
Dialogue Beyond Front@: razprava s poudarkom na Gibanici, slovenski plesni platformi.

Urnik aktivnosti:
 
10.30 - 11.00
Predstavitev ob izidu dvojne številke revije MASKA z naslovom Premiki sodobnega plesa II, ki podrobno osvetljuje kontekst slovenskega sodobnega plesa. Predstavitev bo vodila odgovorna urednica Amelia Kraigher.
 
11.00 - 11.30
Predstavitev organizacijskih struktur za ples: Francija [Laurent Van Kotte] svetovalec za ples na francoskem ministrstvu za kulturo
 
11.30 - 12.00
Krajše predstavitve organizacijskih struktur: Avstrija  [Liz King,  umetniška voditejica D.ID Dance Identity],  Hrvaška [Mirna Žagar, direktorica Hrvaškega inštituta za gib in ples], Madžarska [bo določeno nakdnadno] in Velika Britanija [Kat Bridge, umetniška voditeljica Greenwich Dance Agency in Breandan Keaney, direktor Dance East]
 
12.00 - 12.30 Diskusija
Diskusija bo potekala na temo bolj poglobljenega vpogleda v najboljše primere organizacijskih struktur iz tujine ter predstavitvi taktik in strategij njihovega nastajanja, izvajanja in učinkov delovanja pri domači in mednarodni javnosti.
 
Odmor za kavo
 
13.00 - 13.30
Predstavitev Gibanice, bienalne Slovenske plesne platforme: Andreja Kopač [uvodna predstavitev], Matjaž Farič [plesalec in koreograf, Festival Front@, Teja Reba [plesalka in koreografinja, predsednica Društva za sodobni ples Slovenije], Žiga Predan producent, zavod Pekinpah], Katja Somrak [namestnica direktorice in producentka v PTL-ju], Mojca Zupanič [neodvisna producentka v kulturi]
 
13.30 – 14.00 Diskusija
Diskusija bo potekala na temo mednarodne primerjave organizacijskih struktur slovenskega sodobnega plesa [primer: Gibanica] in najboljših primerov iz tujine s ciljem pretehtati, kateri modeli bi bili uporabni tudi v slovenskem prostoru, ki deluje v čedalje težjih razmerah in v čedalje bolj okrnjenih formatih. Odprli bomo vprašanje, kako v danim razmerah misliti nove produkcijske formate in kako relevantni so [še] uveljavljeni načini prikazovanja.

Na pogovoru bodo prisotni eni najbolj izkušenih tujih strokovnjakov na področju organizacijskih struktur sodobnega plesa. V upanju na Vašo udeležbo Vas prosimo, da Vaš prihod potrdite na elektronski naslov: kultura_org@yahoo.com ali na številko: 041 924515 [Mojca Zupanič]