O uprizarjanju nove dramatike (okrogla miza)

:
:

Avtorski projekt kapelj in semenič v sestavljanju / Foto: Nada Žgank

Simona Semenič je zagotovo ena izmed bolj angažiranih dramatičark v slovenskem prostoru. Vodi jo premislek o tem, kako (čisto v formalnem smislu) pisati dramo ter kako se upreti in preizprašati ideologijo jezika (raba malih začetnic, stavki brez ločil). Je dramatičarka-aktivistka, ki se odziva na prostor in čas s svojim angažmajem, ki presega pisanje besedil – znotraj gledališča, znotraj dramatike in osebno. V okviru iniciative PreGlej, ki jo je tudi vodila, je vrsto let organizirala delavnice dramskega pisanja ter raziskovala različne principe in forme uprizarjanja dramatike, svoja besedila je pogosto tudi samouprizorila (v obliki performansa, bralke, itn.). Trenutno deluje kot glavna mentorica dramskega pisanja v okviru platforme Vzkrik, ki je svojevrstno nadaljevanje laboratorija PreGlej.

Na okrogli mizi se bomo spraševale_i, kako njene prakse vplivajo na horizont mladih dramatičark_jev. Ali obstaja potreba po tovrstnem formalnem preseganju in »dramskem aktivizmu« tudi pri mlajši generaciji?

Mlade_i ustvarjalke_ci se bomo pogovarjale_li o tem, kako in na kakšen način naša »mlada« dramska besedila soobstajajo v kontekstu slovenskega uprizoritvenega prostora. Želele_li bi, da okrogla miza ponudi izhodišče za naprej, da se morebiti izoblikuje skupina, ki bi lahko različne prakse uprizarjanja nove dramatike preizkusila že na naslednjem festivalu Vzkrik.

Zasnova in moderiranje: Brina Klampfer
Govorke_ci: Katja Gorečan, Varja Hrvatin, Maša Pelko, Dino Pešut