Nomad Dance Institute: Arhiviranje koreografskih praks

Konferenca

V programu Nomad Dance Institut od leta 2013 razvijamo projekt regijskega arhiviranja razširjenih koreografskih praks v kulturnih in umetniških kontekstih 70., 80. in 90. let v republikah SFRJ in Bolgariji. Sondaža in raziskava primerov iz časa, ko so na teh območjih vzniknile t.i. alternativne prakse in sodobni ples, ko so mednarodni ekonomski tokovi začeli nažirati nekdanje vzhodnoevropske socializme ter ko se je začenjala postopna estetska diverzifikacija koreografskih, scenskih in performativnih praks, je za raziskovalce iz Bolgarije, Hrvaške, Makedonije, Slovenije in Srbije ter za njihove kulturne kontekste pionirsko delo.