NETA (Nova evropska teatrska akcija): generalna skupščina

.