Nemogoča dejanja

:
:

Foto: Arhiv CoFestival

Bolgarski umetnik Jasen Vasilev je dramaturg, pesni, dramatik in koreograf, ki s svojimi talenti predstavlja nekoliko presenetljivo kombinacijo umetniških praks in medijev, kar se dogaja redkeje, kot bi si želeli. Leta 2020 je na našem najstarejšem mednarodnem literarnem festivalu Vilenica prejel Nagrado Srednjeevropske pobude, ki je namenjena spodbujanju meddržavnega sodelovanja in promocije na področju literature za mlade avtorje iz držav članic SEP-a.

Na CoFestivalu Jasen Vasilev sodeluje s prenosljivim koreografskim formatom, ki vključuje delo z lokalnimi plesnimi umetnicami in umetniki. Nemogoča dejanja Jasena Vasileva so proceduralno delo za deset izvajalcev, ki se v precej natančno odmerjenem in strukturiranem delovnem času spopadejo s postopki (strukturo, nalogami in dramaturgijo) plesnega sola Nutricula, da bi ga nato posamično in skupaj udejanjili. Delo se začne skrajno upočasnjeno, se nadaljuje s serijo nalog, pri katerih akterji delujejo ločeno, da bi se pri prostorski združitvi in ob menjavi svetlobe združili v sekvenci z naslovom Odmev, kjer v odprtem koncu dela zapustijo svoje ločene prostore, dogovorjene naloge in koncepte ter se združijo v igri drug z drugim, s trajanjem in občinstvom. Konci Nemogočih dejanj so bili ob različnih izvedbah različni: gledalci so prizorišče zapuščali, nekateri so se kasneje vrnili in ostali do konca. Nemogoča dejanja so kombinacija natančno strukturiranega in odprtega dela ter hkrati naloga za izvajalce in gledalce, ki se trudijo za nemogoče zastavke poiskati mogoče rešitve, domišljijo ponesti onstran poznanega in udobnega ter nemogočemu priskrbeti »stvarne alternative«.

Avtor in koreograf: Jasen Vasilev
Izvajalci: udeleženci delavnice