Nastopi plesnih šol in akademij (AT/HR/SI)

:
:

Re-Ciklirati Prometeja / foto: Arhiv Flota

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana – smer sodobni ples
S šolskim letom 1999/2000 so v Sloveniji prvič uvedli program umetniška gimnazija, plesna smer: sodobni ples. Izvaja se na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana. Program dijakom omogoča, da nadarjenost za ples razvijajo s strokovno preverjenimi in kakovostnimi vzgojno-izobraževalnimi pristopi, s poudarkom na razvoju individualnih kvalitet. Program se konča z maturo.

LASTNA SOBA – odlomka iz predstave, produkcije SVŠGL 2013
Plesalke: Nika Ajdnik, Neva Bedenik, Anamarija Klajnšček, Maja Koražija, Alja Lacković, Mojca Lukan, Petra Peček, Julija Pečnikar, Nika Prosen, Gordana Stojković, Julija Šuštar, Karin Vrtar.
Mentorici: Sinja Ožbolt, Maja Delak
Glasba: Matjaž Predanič

Odlomka iz predstave Pred-premiera 13: Lastna soba se ukvarjata z vprašanjem kulturno in zgodovinsko vzpostavljenih  stereotipnih vlog žensk. Kakšne so vloge, v katerih se nehote znajdemo in kako le-te nastajajo.

***
Šola za sodobni ples Ane Maletić, Zagreb
Šola za sodobni ples Ane Maletić iz Zagreba od leta 1954 deluje na področju osnovnega in srednjega plesnega izobraževanja. S programom, ki temelji na edinstvenem spoju gibalnih principov Rudolfa Labana in J. Dalcrozeja, že vrsto let usposabljajo izvajalce, ustvarjalce ter pedagoge sodobnega plesa, ritmike in rehabilitacije z gibom. Med drugim z domačimi in tujimi pedagogi organizirajo številna predavanja ter seminarje za učitelje in učence. Že več let zapored pa ustvarjalnost svojih učencev prikazujejo tudi na festivalu sodobnega plesa Front@. Tokrat se bo šola predstavila z odlomkom iz predstave Interface:

INTERFACE
Koreografija: Snježana Abramović Milković
Asistent koreografije: Ognjen Vučinić
Nastopajo: učenci 3. in 4. letnika srednje šole – smer:  plesalec sodobnega plesa
Mentorici: Nataša Jurišić, Adrijana Barbarić Pevek    

***
Umetniška šola Franja Lučića
Umetniška šola Franja Lučića je bila ustanovljena leta 1972 v Veliki Gorici v okolici Zagreba. Od leta 2002 na šoli potekajo programi osnovnega in srednješolskega plesnega izobraževanja. Šola je članica mreže DACI in drugih profesionalnih združenj. Dosega dobre rezultate na regionalnih in državnih tekmovanjih ter deluje kot ustvarjalec in spodbujevalec kulture in izobraževanja na Hrvaškem.

LETNI ČASI
Koreografija: Jasna Čižmek Tarbuk
Plesalci: Grigor Baždar, Rebeka Kardoš, Josipa Kukor, Mateja Mrmić, Ivana Oršolić, Ana Putrić, Anja Raić, Dora Stepušin, Tea Vlahović

Izhodišče za predstavo so skladbe o spreminjanju letnih časov, ki so kot okvir, s pomočjo katerega smo pričarali spremembe v medosebnih odnosih. Ob spremembah razpoloženj spremljamo različne usode in zgodbe v družbi, ki so lahko harmonične ali osamljene. Glasba izbranih dveh skladateljev ne bi mogla biti bolj kontrastna, kar izhaja iz razlik v kulturah, v katerih sta ustvarjala: Piazzolla je pisal lahkotne melodije, ki so se napajale iz hipnotičnih melodij tanga, medtem ko Kanno podaja razpoloženja na podlagi premen ritma.

Koreografija poudarja spremembe v glasbi oziroma kontinuiteto giba glede na kratek odrezav ostenato ansambla. S tem kontrastom, ki hkrati služi kot dramaturgija predstave, se izriše tudi problematika posameznika v skupini.

***
IDA − Inštitut za plesne umetnosti na Zasebni univerzi Antona Brucknerja v Linzu
Šolanje na Inštitutu za plesne umetnosti (IDA) je raznoliko in dinamično kot samo polje sodobnega plesa. Inštitut sodeluje s skupino mednarodno uveljavljenih pedagogov, ki poučujejo tehniko sodobnega plesa, razvijajo študentovo individualno ustvarjalnost in umetniško fleksibilnost, hkrati pa imajo študentje priložnost za sodelovanje z različnimi gostujočimi učitelji, ki trenutno delujejo in so prepoznavni na sodobnoplesnem prizorišču. Na Inštitutu se trenutno izobražuje okoli 60 študentov iz različnih držav, med katerimi so Avstrija, Nemčija, Češka, Poljska, Srbija, Francija, Kitajska, Kolumbija in ZDA.

RE-CIKLIRATI PROMETEJA
Plesalci: Neža Hribar, Rafał Pierzyński, Nadine Horvath, Leon Marič, Martyna Lorenc, Hygin Delimat, Barbara Vuzem, Michael Gross, Solaja Rechlin

Predstava Re-Ciklirati Prometeja obuja antični mit o Prometeju, ki je bogovom ukradel ogenj ter si zoper njihovo voljo drznil porajati nove oblike in bitja, zato so ga kaznovali. Ogenj mističnih elementov v mitu o Prometeju se je razplamtel s pomočjo različnih interesov plesalcev, ki so izbrane teme raziskali ter ob tem v svoj plesni material skušali vključiti različne lastnosti in premene ognja kot elementa. Iz stika mita o Prometeju s sodobnoplesno interpretacijo je tako nastala reciklaža, katere namen ni odrska postavitev tega znanega mita, temveč želi spet pridobiti … Oglejte si predstavo in izvedeli boste.