Nacionalne plesne platforme – supermarketi ali stičišča?

:
:
Okrogla miza

Od konca 1990‑ih let so v Evropi nastale številne nacionalne platforme sodobnega plesa. Te predstavljajo stičišča ustvarjalcev, programerjev in kuratorjev z vsega sveta in dosežke sodobnega plesa na nacionalnih ravneh ter naslavljajo določena aktualna pereča vprašanja.

Povabljenim predstavnikom iz tujine bodo zastavili niz vprašanj, ki se nanašajo na teme kuriranja, predstavljanja scene ter načine produkcije in organiziranja. Kakšna je vloga nacionalnih ministrstev, nacionalnih institucij in države pri organizaciji nacionalnih plesnih platform?

Kako so platforme kurirane, kdo podeljuje mandat kuratorjem? Kaj vse lahko v letu 2021 predstavljajo nacionalne platforme onkraj supermarketa, kjer mednarodni programerji postanejo potencialni kupci? Kako je mogoče na platformi predstaviti celoten spekter plesnih del in s tem dejansko naravo plesnega ustvarjanja?

Ta in podobna vprašanja bodo zastavili predstavnikom platform v pričakovanju čim bolj različnih odgovorov o raznolikih modelih in možnostih.

Sodelujoči: Stéphane Noël, izvršni producent, Reso – Dance Network Switzerland (CH), Stephan Antoniev Shtereff, producent in organizator, Nomad Dance Academy Bulgaria / Bolgarska plesna platforma (BG), Ricardo Carmona, kurator za ples in performans, Hebbel am Ufer, Tanzplattform 2022 (DE), Katarina Lindholm, Dance Info Finland, vodja mednarodnega sodelovanja (FI), Pia Kramar, neodvisna kuratorka in programerka (SI)

Okroglo mizo vodita: Mojca Kasjak in Dragana Alfirević