Musica Femina (predstavitev projekta)

Musica Femina je dvoletni projekt sodelovanja med štirimi mednarodnimi partnerji, ki si delijo poglede na enakopravnost spolov na področju kulture in umetnosti. Do leta 2020 se bodo po različnih lokalnih okoljih izvajale številne dejavnosti, ki bodo osvetljevale kreativnost žensk v glasbi, omogočale novo ustvarjanje in transnacionalno mobilnost umetnic ter predlagale diskurzivne programe in implementirale strukturne spremembe na področju enakopravnosti v glasbeni industriji.

Otvoritveni nagovor in predstavitev razstave Musica Femina na Dunaju: Irene Suchy (maezenatentum.at/ Dunaj).

Predstavitev partnerjev in pogovor o vprašanju žensk v glasbi v lokalnih kontekstih: Bettina Wackernagell (Heroines of Sound, Berlin), Samu Gryllus (Gryllus Kft, Budimpešta), Nina Dragičević in Teja Reba (Mesto žensk, Ljubljana).

Produkcija in organizacija: Mesto žensk. Koprodukcija: Bunker.