Mrežni muzej

Moderna galerija vzpostavlja repozitorij Mrežni muzej kot presečišče javno dostopnih arhivov avdiovizualnih dokumentov o sodobnih umetniških praksah. Spletni vmesnik Mrežni muzej je sistemska pomoč različnim organizacijam in posameznikom pri hranjenju kulturne dediščine, ki hkrati povezuje podobne vsebine iz različnih arhivov. Uporabnik postane organizacija ali posameznik, ki hrani materiale avdiovizualne kulturne dediščine, vendar nima tehnične podpore, da bi gradivo digitaliziral, sistematiziral in predstavljal v spletnih objavah. Projekt vključuje tudi digitalizacijo in spodbujanje javne dostopnosti starejših avdiovizualnih posnetkov iz arhiva Moderne galerije. Z različnimi nivoji objave omogoča tudi hranjenje, sistematizacijo in evidentiranje gradiv, ki so omejena z avtorskimi pravicami. Mrežni muzej vsebinsko povezuje pomembne segmente kulturne dediščine, ki niso vključeni v preglede umetniške produkcije v Sloveniji.

Predstavljena bo prva faza digitalizacije Arhiva Mesto žensk, ki bo dostopen v študijski sobi v Galeriji Škuc od 5. 10. do 16. 10. med 12.00 in 20.00.

Predstavitev arhiva / študijska soba
Koordinatorka projekta: Ida Hiršenfelder
Organizacija: MG+MSUM v sodelovanju z Mestom žensk