Moč igre - pogovor z igralci ob 20. letnici Gledališča Koper


Z igralci se pogovarja dramaturg Miha Trefalt.