Mednarodni forum: O čustvenem materializmu


V okviru festivala Mladi levi skupaj s partnerji mreže trans-making pripravljajo poletni forum – dva dneva, posvečena predavanjem, pogovorom in premisleku. Hannah Arendt definira kulturo kot odnos med družbo in njenimi predmeti. Kot pojasnjuje, kultura ni niti družba, niti umetnost, niti religija, niti zabava, niti šport, temveč narava odnosa enega do drugega, družbe do njenih predmetov. Ideja poletnega foruma trans‑making je raziskati stališča in odnose med družbo, njenimi idejami, zgodbami, izdelki (vključno z umetnostjo) in materialnimi predmeti ter iz različnih zornih kotov prerešetati idejo čustvenega materializma.

trans-making je mreža dvajsetih akademskih, kulturnih in aktivističnih organizacij, povezanih v raziskovanju ustvarjanja (javnega) prostora ter umetniških praks, ki vzpodbujajo alternativne možnosti družbene, ekonomske in demokratične prenove. Več: trans-making.eu

 

Četrtek, 29. avgust

9.30-10.00 @ Pionirski dom
Uradni začetek in uvod

10.00-11.30 @ Pionirski dom
Predmeti preko fantazme in travme
Uvodno predavanje
Govorci: Gökhan Mura (TR), Renata Salecl (SI), Nermin Duraković (BA, DK)

11.45-13.30 @ Pionirski dom
O ČUSTVENEM MATERIALIZMU – poudarek na umetniških primerih in zanimivih praksah raziskovanja
Okrogla miza
Govorci: Alenka Pirman (SI), Kate McIntosh (NZ, BE), Tanja Petrović (SI), Dragan Protić Prota (RS)

15.30-18.00 @ zaključek v Stari elektrarni
PONOVNI ZARIS LJUBLJANE: MESTA NAPOROV, SOLIDARNOSTI IN NEGOSTOLJUBNOSTI
skupinski sprehod po mestu s tremi itinerarji

Konec programa in pogovor po sprehodih: Sindikalna dvorana Elektra Ljubljana

Petek, 30. avgust

9.30-12.30 @ Sindikalna dvorana Elektra Ljubljana
Delavnica kontekstualizacije in mapiranja (Kje? Zakaj?)

14.30-17.00 @ ZRC SAZU in Jakopičeva galerija
Dve vzporedni dejavnosti

  •  (Od)zarjaveli spomini: konzerve, spomini in čustva
    Delavnica @ ZRC SAZU
    Potrebna prijava: tamara.bracic.vidmar@bunker.si
  •  TABLE SOCIETY
    Odprti pogovori @ Jakopičeva galerija

17.00-18.00 @ Jakopičeva galerija
Zaključek

18.00 @ Krojaštvo Žika – vogal NUK
Tanja Radež: Nabiralci prahu
otvoritev skrivnostne kompozicije

Koncept: Tamara Bračič Vidmar, Nevenka Koprivšek, Pascal Brunet, Fabienne Trotte
Svetovanje: Renata Salecl, Tanja Petrović, Alma R. Selimović, Tanja Radež
Organizacija: Tamara Bračič Vidmar, Klara Drnovšek Solina, Polona Vozel
Oblikovanje: Tanja Radež
Produkcija: Bunker, Ljubljana, Relais Culture Europe
Koprodukcija: ZRC SAZU, Inštitut za kriminologijo pri pravni fakulteti v Ljubljani
S pomočjo: Pionirski dom, Mestni muzej Ljubljana, Jakopičeva galerija
Zahvala: Blaž Peršin, Viktorija Potočnik
Forum je nastal kot del projekta trans-making, ki je prejel financiranje programa EU Horizon 2020 za raziskave in inovacije, v okviru programskega sklopa Marie Skłodowka-Curie, številka pogodbe 734855.