Maska 207–208: POLICIJA

Predstavitev revij.

Foto: Arhiv FBS

V zadnjih dveh letih smo v Sloveniji na lastni koži občutili rancièrovsko redukcijo politike na policijo. Prispevki, zbrani v novi številki Maske, identificirajo ponavljajoče se prizore policijskega performansa onkraj meja in v različnih kulturnih kontekstih ter vabijo k premišljevanju spornega odnosa med performansom in politiko. Prispevki se "policije" lotevajo na mnogovrstne načine, militarizacija, izredno stanje in nasilje nastopajo v različnih diskurzih in modusih, pri čemer se prispevki pogosto navezujejo na Rancièrovo teorijo policije in koreopolicijo Lepeckega. Revija si zastavlja in odgovarja na naslednja vprašanja: Katero hevristično orodje lahko ponudijo študije performativnosti za izpodbijanje moči državnega nasilja nad telesi, institucijami, diskurzi in praksami? Kako misliti odnos med policijo, politiko in performansom? Kaj žene performativne umetnike k zoperstavljanju policiji in praksam nadzora?

Za tematski sklop POLICIJA so prispevali:
Frankfurter Hauptschule, Izidor Barši, Jan Lazardzig, Andrej Mirčev, André Lepecki, Natascha Siouzouli, Igor Stokfiszewski, Katalin Krasznahorkai, Kaja Kraner, Tery Žeželj