Lela B. Njatin: Narod si bo pisal sodbo sam

Razstava Pokrajinskega muzeja Kočevje ob 140. obletnici rojstva Ivana Cankarja

Foto: Boštjan Lah, Matej Kristovič

Lela B. Njatin je bila pred 2010 znana predvsem kot pisateljica, po 2010 pa intenzivno nastopa na področju performativnih praks in vizualne umetnosti. Junija 2014 je v Pokrajinskem muzeju v Kočevju prvič postavila na ogled svoja vizualna dela, povezana s citatom iz Cankarjeve drame Hlapci. Le-ta je v bil naslikan v dvorano skoraj nove stavbe Šeškovega doma septembra 1943 kot del priložnostne okrasitve za Zasedanje zbora odposlancev slovenskega naroda. V njegovi navzočnosti se v Kočevju vse od zbora vrstijo razni dogodki in prireditve. Aktualen je v vseh obdobjih, še posebej pa ob letošnji obletnici osamosvojitve Slovenije.

Kustosinja razstave Vesna Jerbič Perko ugotavlja, da je napis v Šeškovem domu del kulturne identitete Kočevja in da veliko ljudi, ki izhajajo iz Kočevja, te besede nosijo v srcu. In še: "Občina Kočevje je edinstvena tudi zaradi napisa, ki priča o dogodku, pomembnem za vso Slovenijo. To območje je samo v minulem stoletju zaznamovala odselitev večinskega prebivalstva med II. svet. vojno, velika poškodovanost naselij, gospodarskih objektov in prometnic, priseljevanje iz drugih delov Slovenije in Jugoslavije, zaprto območje – nedostopno mimo "mrtvih straž”, itd. Zato se prebivalci težko identificirajo s krajem.” Jerbič Perkova poudarja pomen stavbne dediščine Kočevja, saj tudi takrat, ko je neka stavba že podrta, spomin nanjo še gradi kulturno identiteto prebivalcev kraja.

B. Njatinovo napis zanima v vlogi širjenja literarne besede iz književnosti v življenje in kot vizualni element urbane krajine Kočevja, ki je relativno trajen in nespremenljiv. Svoja umetniška dela likovno navezuje na barvo in tipografijo naslikave citata, ki je izvirna in je bila ob svojem nastanku avantgardna. Z umetniškimi taktikami pa priklicuje zavedanje ljudi, ki živijo s citatom - o preteklosti -, ki ga usmerja v prihodnost, da bi krepila sobivanje v sedanjosti. B. Njatinova s svojimi participatornimi akcijami poziva občinstvo, da poveže kolektivni spomin, ki je bil v Kočevju zaradi vojnih in ekonomskih, predvsem pa migracijskih razlogov mnogokrat razklan. Individualne spomine preobraža v kulturno paradigmo.

Na Festivalu Borštnikovo srečanje bodo v avli SNG Maribor predstavljena tri dela Lele B. Njatin: Beseda velja; Strelišče. Plati plasti in Kočevje 1363-2013. O usodi Cankarjevega citata od naslikave v Šeškovem domu do danes pa pripovedujejo panoji, ki jih je na podlagi lastne raziskave pripravila Vesna Jerbič Perko.

Format razstave na FBS se prilagaja zabojnikom, ki jih uporablja koproducent Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, omogočajo pa slikovno in zvočno predstavitev. Razstava je bila prvič na ogled na ogled v Atriju ZRC v Ljubljani oktobra 2014. Ob razstavi je izšel katalog, ki ga je uredila umetnica, spremne besede pa so prispevali dr. Oto Luthar, dr. Miklavž Komelj in Vesna Jerbič Perko. Katalog bo skupaj z majicami s preslikavo napisa iz Šeškovega doma na voljo pri blagajni SNG Mariborv času FBS. Gostovanje razstave je finančno podprla Občina Kočevje.

Spletna stran Lele B. Njatin:

Spletna stran Pokrajinskega muzeja Kočevje: pmk-kocevje.si