// LAB: Kako? in Neforma 38

Narodni dom gosti tretji del raziskovalnega projekta pod naslovom Lab: KAKO? (uprizarjanje) - javna skica, edicija 1., ki ga ustvarjajo Katja Legin, Barbara Kanc, Barbara Ribnikar, Jan Rozman, Kaja Lorenci, Nataša Živković in Nina Fajdiga.

Mariborska izvedba, v kateri gre za javni prikaz laboratorijskega dela, se bo ukvarjala s tretjo fazo raziskovalnega procesa »uprizarjanje«, ki jo je inspirirala knjiga Milana Kundere Počasnost, in sicer na uprizoritven način: KAKO uprizarjati izbrano vsebino. Dogodki sledi glasbeno plesna improvizacija s Tino Dobaj in Danijelom Mariničem ter ekipo No!Training Lab-a - Neforma 38.
 
Lab: KAKO? (uprizarjanje) - Javna skica, edicija 1. je del daljšega, triletnega procesa raziskovanja v štirih fazah pod naslovom Laboratorij Kdo, zakaj, kaj, kako?, pri čemer se je prva faza ukvarjala s performativnimi veščinami, druga z vsebino (analizo in dramaturgijo), tretja faza, ki bo javno prikazana v Mariboru, se vrti okrog uprizoritvenih strategij, postopkov in principov, v četrti fazi pa bo sledilo delo na predstavi.
 
Laboratorij je primeren za vse tiste, ki tako ali drugače delujejo na področju uprizarjanja sodobnih uprizoritvenih vsebin in tudi tiste, ki jih to področje ustvarjanja zanima.
Publika bo priča javnemu prikazu v obliki zaključene celote, skice, pri čemer bo material izhajal iz laboratorijskega dela v komunikaciji s publiko.

Neforma 38

  • Ples: Tina Dobaj
  • Glasba: Danijel Marinič
  • Tretji element: “zbor” (Ekipa No!training Laba – Barbara Kanc, Barbara Ribnikar, Jan Rozman, Kaja Lorenci, Katja Legin, Nataša Živković, Nina Fajdiga).

Serija improvizacij omogoča medsebojno povezovanje in spoznavanje ustvarjalcev s področja sodobnih glasbenih praks in umetniki s področja sodobnega plesa. Redni improvizacijski nastopi spodbujajo preverjanje lastnih principov ustvarjanja, soočenje z drugimi izvajalci, raziskavo postopkov in refleksijo, ter hkrati seznanjajo javnost z ustvarjalnimi potenciali na omenjenih umetniških področjih.Vnaprej bodo dogovorjene le glasbene in plesne zasedbe posameznega dogodka, ki bo temeljil na postavkah improvizacije in interakcije. Nekateri dogodki bodo povsem improvizirani, drugi pa bodo kombinacija strukturiranega plesa in improvizirane glasbe oziroma strukturirane glasbe in improviziranega giba. Neforma želi spodbuditi sodelovanje različnih avtorjev, ter jim omogočiti platformo za preizkus njihovih postopkov ustvarjanja.

Nastaja v produkciji Zavoda Sploh, s pomočjo Ministrstva za kulturo RS