Kuratorska študija - delavnica

:
:

Vodi: Petar Hazabent

Kuratorske prakse na področju sodobnih uprizoritvenih umetnosti v slovenskem prostoru še niso precej raziskane in če upoštevamo dejstvo, da kritične institucije na področju umetnosti čedalje hitreje izginjajo, se zdi potrebno odpreti prostor za generiranje novih načinov delovanja in premisliti o praksah, ki se morda nagibajo bolj v smeri eksperimentalnih pristopov, tako v vsebinskem kot političnem smislu, ter se intenzivneje povezujejo z umetniki in umetniškimi procesi. V praksi bi to pomenilo vzpostaviti možnosti za bolj diskurzivno in performativno kuriranje, kolektivno umetniško raziskovanje, rekonfiguracijo razmerij med umetniki, kuratorji in drugimi strokovnjaki ter misliti sam kuratorskih proces skozi pomembne družbene teme.