Kulturno-umetniška vzgoja v okviru razstave Kdo se boji idelogije? (delavnica za srednje šole)

Mesto žensk dijakinjam in dijakom ponuja tri vstopne točke na razstavo Kdo se boji ideologije? umetnice Marwe Arsanios. Umetnica v razstavljenih delih naslavlja različna razumevanja in aplikacije ideologij, položaj feminizma v sodobni družbi in njegovo razmerje do ekologije, sindikalno organiziranje prekarnih skrbstvenih delavk, vpliv medijev na javno vidnost žensk, posebej bork osvobodilnih gibanj, ter druge načine zgodovinjenja in reprezentacij političnih bojev. Umetnica se posveča tudi vlogi političnega angažmaja v sodobni umetnosti s poudarkom na dokumentarističnih pristopih.

Ker so dela Marwe Arsanios angažirana, njen pristop pa eksperimentalen, zahtevajo aktivnega gledalca in kot taka ponujajo idealno vstopno gradivo za spodbujanje kritičnega mišljenja. KUV program Mesta žensk se ob tej priložnosti zgleduje po pedagoškem pristopu kurdskega ženskega gibanja, obravnavanega na razstavi. Ta pristop poudarja delo v skupini in aktivno sodelovanje kot pot do uspešne samoobrambe pred vladajočimi ideologijami, ki ima lahko osvobajajoč učinek.

Dijakinjam in dijakom nudimo vodeni pogovor in delo v skupini (90 min) na eno od naslednjih tem:

  •  Ideologija, družbene ureditve in ekofeminizem,
  •  Reprezentacije žensk v medijih in v angažirani sodobni umetnosti
  •  Skrbstveno delo, sindikalno organiziranje in družbena enakost.

Prijave obvezne na: contact@cityofwomen.org.

Mentorici: Ana Čigon in Tea Hvala
Produkcija: Mesto žensk