Krneki

:
:
Produkcija platforme stARTboks.

Foto: Arhiv Gledališče Celje

Bralna uprizoritev Krneki predstavlja zbirko štirih posamičnih avtorskih besedil in ene skupne (samo)ironične refleksije generacije. Obravnavane teme se dotikajo mladih avtorjev: medgeneracijski (družinski) odnosi, v katerih izrazito izstopa nezmožnost trajne povezanosti; osamljenost kot posledica izgube ali nerazumljenosti; objektivizacija posameznika in kolektivno nasilje nad njim; vrstniški odnosi, razdrobljeni v fragmente povsem nestrukturiranega žaljivega govora; ter distopična prihodnost, polna vojne in prazna vrednosti, kjer narava sploh ne obstaja več.

Glasovi mladih ustvarjalk in ustvarjalcev s pomočjo forme dramskih prizorov podajajo kritični razmislek o vsem, kar jih in kar nas obdaja, ter nas nevsiljivo in brez moraliziranja skušajo pritegniti v zgodbe ne le posamezne generacije, ampak tudi k univerzalnim vprašanjem o človečnosti, sobivanju in družbenih vplivih.

Besedila so nastala z mentorsko podporo in vodenjem, na enak način tudi naselijo oder.

Platforma STARTBOKS je vadnica empatičnega doživljanja, občutljivosti, čudenja, radovednosti, ustvarjanja in doživljanja lepega, odpornosti proti konformizmu in brezbrižnosti, razkrivanja globlje resnice, uporabe metafore kot nove možnosti izražanja in sporočanja, pomena zgodbe in umetniške imaginacije, visoke stopnje participacije posameznika v (gledališki) skupnosti. Sestavljajo jo raznovrstne oblike vključevanja v gledališče: ogledi predstav in pomenki o njih, pisanje, spoznavanje raznovrstnih uprizoritvenih izrazov in sodobnih uprizoritvenih praks.

***

Avtorji in izvajalci:

Benjamin Jakob: Pičica potičica
Lara Kerznar: (Pre)tok misli
Džana Porić: Marioneta
Urban Skok: Tekma
Benjamin Jakob, Lara Kerznar, Džana Porić, Urban Skok: Transcendenca
Maša Rozman, odrsko-scenska ureditev

Mentorji: Katja Gorečan, Eva Stražar, Lovro Zafred
Strokovna sodelavca: Živa Čebulj, Damjan M. Trbovc
Koordinatorka: Mojca Redjko