Konferenca: Umetnost in javni prostor

Okroglo mizo Umetnost in javni prostor organizirata Kulturna stična točka v Sloveniji (SCCA–Ljubljana) in UIRS - Urbanistični inštitut RS v sodelovanju z zavodom Flota in kulturnimi stičnimi točkami iz Avstrije, Belgije, Hrvaške, Madžarske in Srbije.

foto Matej Fišer

Javni, odprti prostor – prostor neznank za umetniško ustvarjanje in interakcijo z uporabniki

Kaj je očem prostorskega načrtovalca nevidno, kar umetnika pritegne k umetniškemu ustvarjanju v javnem prostoru? Umetniške intervencije nedvomno oživijo javni prostor in uporabnike spodbudijo, da ta prostor živijo. Vendar pa zagotavljanje vitalnega in kvalitetnega javnega prostora ni edini razlog, da ustvarjalci v njem najdejo svoj »oder«.

Katere so torej neznanke, ki pritegnejo in spodbudijo umetnika, da svojo dejavnost preseli na prosto? Katere značilnosti tega prostora spodbujajo ali determinirajo procese umetniškega ustvarjanja?

Kakšen je spekter različnih možnih uporab prostora že v fazi načrtovanja? Na kakšen način načrtovalci pri svojem delu upoštevajo tako dnevne uporabnike kot občasne, npr. umetniške intervencije? In kakšni so lahko učinki umetniških intervencij na že oblikovan javni prostor?

Vas zanimajo odgovori na ta vprašanja? Pridružite se nam na konferenci v Murski Soboti, ki bo potekala v ponedeljek, 27. avgusta, v okviru festivala Front@ sodobnega plesa.
Svoja razmišljanja bodo z nami delili umetniki, managerji, arhitekti, urbanisti, krajinski arhitekti in raziskovalci iz Avstrije, Belgije, Hrvaške, Madžarske, Srbije in Slovenije z bogatimi izkušnjami na področju vodenja projektov EU Kultura, ki se skozi umetnost na tak ali drugačen način osredotočajo na raziskovanje poseganja v/za javni prostor:

- EMIL KRIŠTOF, glasbenik in vodja Kulturnega centra univerze v Celovcu UNIKUM, ki s svojimi interdisciplinarnimi projekti odkriva pozabljene in posebne kraje, daleč od gospodarskih in turističnih centrov, v obmejnem trikotu Avstrije, Slovenije in Italije;
- JUGOSLAV HADŽIĆ iz DAH teatra iz Beograda, ki želi v projektu Ne/vidno mesto s predstavami na javnih prevoznih sredstvih predstaviti večetnično zgodovino evropskih mest, ki so jo s svojim življenjem ustvarjali vsi nekdanji prebivalci;
- MARCELL IVÁNYI, igralec, filmski in gledališki producent iz organizacije Bozsik Yvette Foundation iz Budimpešte, ki je s projektom Kultura na ulici predstave profesionalnih gledališč za otroke in mladino pripeljal v javni prostor in s tem omogočil dostop do visoko kvalitetnih predstav tudi socialno in ekonomsko deprivilegiranim skupinam ter hkrati spodbudil ustvarjanje predstav, ki se lahko prilagodijo danim razmeram in uprizorijo na različnih prizoriščih;
- RENE LISAC iz Društva arhitektov Zagreb, eden od avtorjev mednarodnega interdisciplinarnega projekta Akupunktura mesta, katerega cilj je z intervencijami arhitektov, antropologov, krajinskih arhitektov, umetnikov idr. ter ob sodelovanju prebivalcev in lokalnih oblasti izboljšati kvaliteto urbanega življenja v partnerskih državah jugovzhodne Evrope;
- RAFAELLA HOULSTAN-HASAERTS, arhitektka in raziskovalka na Fakulteti za arhitekturo La Cambre-Horta v Bruslju, ter BARBARA GOLIČNIK MARUŠIĆ, krajinska arhitektka in raziskovalka na Urbanističnem inštitutu RS v Ljubljani, ki sta vključeni v projektno ekipo Human Cities, ki se večplastno ukvarja z javnim prostorom in njegovimi družbenimi in kulturnimi razsežnostmi – javnega prostora ne obravnava kot zgolj fizično dimenzijo, temveč tudi kot družbeno mrežo, ki se vzpostavi med uporabniki.

Pogovor bosta vodili Biba Tominc iz Urbanističnega inštituta RS in Mateja Lazar iz Kulturne stične točke v Sloveniji (SCCA–Ljubljana).

Vabljeni!

Skupni regionalni dogodek šestih kulturnih stičnih točk, nacionalnih informacijskih pisarn programa EU Kultura, je namenjen promociji uspešnega evropskega nadnacionalnega sodelovanja in želi hkrati izpostaviti tematiko povezovanja umetnosti in javnega prostora.

Namen okrogle mize je predstaviti različne umetniške prakse in raziskovalne metodologije, ki so nastale v javnem prostoru oz. zanj, razpravljati o pomenu izvajanja umetniških praks na prostem in raziskati potenciale različnih umetniških form in disciplin za razvoj lokalnega okolja. Področja, kot so vizualne umetnosti, ples, ulična umetnost, arhitektura, urbanizem in podobno, bodo v središču pozornosti.

Dogodek je del spremljevalnega programa 7. festivala Front@ sodobnega plesa. Letošnji festival - sicer vodilni partner projekta EU Kultura z naslovom Beyond Front@: Povezovanje novih območij - bo plesno ustvarjanje pripeljal na prosto, na javna prizorišča in ga povezal z drugimi oblikami umetnosti in disciplinami.

Razprava se bo začela po kratkem uvodnem informativnem sklopu, kjer bodo povabljeni predstavniki Kulturnih stičnih točk na kratko in jedrnato predstavili iztekajoči se program EU Kultura (2007–2013) skupaj z zadnjimi razpisi za sofinanciranje projektov, ki jih ta program še ponuja evropskim kulturnim izvajalcev, preden se bo prihodnje leto zaključil.