Konferenca Ples na različnih straneh časa


Foto: Anna Hankel

Na konferenci Ples na različnih straneh časa bodo strokovnjaki, poznavalci in umetniki s sodobnoplesnega področja spregovorili o vidikih staranja, političnih implikacijah staranja plesne populacije, izkušnjah spreminjajočega se telesa in oblikah medgeneracijskih vezi na sodobnoplesnem področju.

Udeleženci: Maja Delak, Silvia Marchig, Martin Nachbar, Madeline Ritter, Nelson Valmor

PLES NADALJEVANJA, PLES POSREDOVANJA, PLES SANJANJA (DANCE ON, PASS ON, DREAM ON) je obsežen kulturni in umetniški projekt, ki ga je razvilo devet organizacij iz osmih evropskih držav, da bi naslovile problematiko staranja na plesnem področju in v družbi nasploh. Vodi ga neprofitna organizacija Diehl+Ritter iz Berlina, njegovi partnerji pa so Beograjski plesni festival, nizozemska umetniška univerza Codarts, kolektiv GRIP belgijskega koreografa Jana Martensa, avstrijski kulturni center Festspielhaus iz St. Pöltna, Nizozemski plesni festival, švedska plesna skupina Jus de la Vie, Nomad Dance Academy Slovenija in gledališče Sadler’s Wells iz Londona.

Zveza partnerjev se je s svojim produkcijskim znanjem, mrežo predstavitvenih prizorišč, festivalov ter izobraževalnih institucij in programov zavezala k spremembam: da bi se ignoriranje in zapostavljanje starejših plesalcev in človeških teles nehalo, se je odločila, da bo tako v okvirih scenskih umetnosti kakor tudi v družbi afirmirala proces staranja in njegovo izkustveno bogastvo.

Projekt je sestavljen iz treh vsebinskih stebrov:

PLES NADALJEVANJA je usmerjen v zagotavljanje dolgoročnosti plesnih karier. Skupina vrhunskih plesalcev, starejših od 40 let, razvija in pleše razmeroma obsežen repertoar del, ki jih zanje ustvarjajo vrhunski mednarodno uveljavljeni koreografi. Z njimi jih postavljajo pred izzive v trenutku, ko bi se njihove kariere običajno zaključile. Skupina gostuje po Evropi.

PLES POSREDOVANJA raziskuje načine predajanja tako efemernih in izkustvenih znanj in del, kakršen je ples. Akademske in raziskovalne projekte s področja športnih znanosti, plesnih študij in družboslovja združuje z izkustvenimi in performativnimi oblikami podajanja znanja, pri čemer plesalci in koreografi eksperimentirajo z novimi digitalnimi načini in formati dokumentiranja.

PLES SANJANJA je namenjen starejšim ljudem, ki jih zanima ples in gibalno ustvarjanje. Udeležujejo se različnih programov in si skupaj s partnerji zastavljajo vprašanja, kako želimo živeti, ko se postaramo. Lokalni plesni projekti, participatorne oblike predstav in medgeneracijski projekti dajejo starejšim glas ter spodbujajo nova srečanja in deljenje različnih izkušenj v plesu.

Nomad Dance Academy Slovenija se kot partner evropskega projekta PLES NADALJEVANJA, PLES POSREDOVANJA, PLES SANJANJA ukvarja s fenomenom časa v skladu z domačimi potrebami, pričakovanji in interesi. Zanimajo nas oblike medgeneracijskih sodelovanj v umetniških in aktivističnih oblikah ter v regeneriranju potencialnih družbenih vezi. Čas nas zanima z vidika zgodovinskih družbenih vezi, v katerih so stvarne institucionalne mreže nadomestile imaginarne institucije v obliki regijskega povezovanja in zgodovinskih vidikov jugoslovanske in post-jugoslovanske (plesne) umetnosti. Obenem te družbene vezi zagotavljajo dokumentacijo, arhiviranje in zgodovinjenje naših skupnih zgodb in v izbrisani skupnosti ustvarjajo nove povezave. To vprašanje je za nas zelo pomembno, saj se soočamo z izzivi neizpodbitnega dejstva, da se starejša generacija domače sodobnoplesne skupnosti v naslednjih letih približuje prvemu valu upokojitev, s čimer se odpirajo socialni in skupnostni problemi, s kakršnimi se nam doslej ni bilo potrebno soočati.