Komikaze: Beđomatik

:
:
DIY delavnica

Foto: Ivana Armanini

BEĐOMATIK je »naredi-sam« delavnica izvirnih bedžev. Vsaka obiskovalka oz. obiskovalec ob pomoči ekipe Komikaz izdela dva bedža: enega za »domov«, drugega pa za razstavo. Vse bedže bomo fotografirali in objavili na Komikaze inforportalu v obliki webzine. (Ivana Armanini)

***

Komikaze so neprofitno združenje oz. mreža neodvisnega stripa, ki povezuje stripovske aktivistke in aktiviste iz Hrvaške, Balkana in Evrope. Dejavnosti Komikaz so osredotočene na spodbujanje spletne stripovske produkcije ter spletno in tiskano distribucijo stripov predvsem mladih avtoric in avtorjev s ciljem njihovega mreženja ter izmenjave informacij in stripov. Razstave in delavnice, na katerih se predstavljajo in promovirajo avtorice in avtorji in dela neodvisne stripovske scene, so namenjene tudi iskanju novih talentov.

Komikaze so začele delovati leta 2002 kot e-projekt s spletnim naslovom komikaze.hr. Danes združujejo 240 avtoric in avtorjev iz 45 držav, izdali so 38 spletnih številk, 13 tiskanih albumov in serijo posebnih izdaj, objavili 4300 strani stripov, organizirali 177 razstav in 40 delavnic. Najbolj intenzivno sodelujejo z neprofitnimi avtonomnimi kulturnimi conami; doslej so izvedle 90 takih sodelovanj. V 13 letih delovanja so ustvarili bogat virtualni muzej in dinamično socialno strukturo. Ker je zanje spletna skupnost izjemno pomembna, je mogoče vse njihove aktivnosti spremljati na inforportalu Komikaze in Facebooku. Mreža je odprta in se širi. Vsake štiri mesece izdajo webzine, letni izbor pa izide v tiskani številki v novembru.

V kontekstu skupne akcije za organizacijo (neoboroženega) odpora proti progresivni globalizaciji okusa in porastu institucionalizirane umetniške produkcije Komikaze združujejo svobodno in altruistično delovanje umetnikov z različnih geostrateških področij. Umetniki, ki jih povezujeta neodvisnost in brezkompromisnost, predstavljajo alternativo obstoječi dominantni umetniški praksi.

Organizacija: Komikaze, Center urbane kulture Kino Šiška, Mesto žensk
Delavnica je brezplačna.