Knjižni noviteti Mete Hočevar na Vodnikovi domačiji

Pogovor ob drugi, dopolnjeni izdaji knjige Prostori igre ter ob izidu knjige Prostori mojega časa (MGL, 2020) avtorice Mete Hočevar.

Foto: Arhiv MGL

Gosta pogovora bosta poleg avtorice Mete Hočevar še avtor spremnih besed Tomaž Toporišič ter gledališki režiser Jan Krmelj. Pogovor bo moderirala urednica zbirke Knjižnica MGL Petra Pogorevc.
Odlomke iz knjig bosta brala igralca Mia Skrbinac in Jernej Gašperin.

Drobna knjižica Prostori igre Mete Hočevar je takoj po izidu leta 1998 spremenila poglede in interpretacije fenomenov slovenskega, jugoslovanskega in tudi evropskega gledališča. Druga, dopolnjena izdaja te knjige je namenjena vsem gledalcem, ki hočejo razumeti in brati gledališče skozi njegove prostorske in časovne komponente. Te so povezane z zgodbami dramskih in nedramskih tekstov in živo prezenco igralca, ki šele vzpostavlja gledališki prostor. Ta temeljna knjiga bo skupaj z novo knjigo, posvečeno fenomenologiji prostorov gledališča kot ustvarjalkinega in razmišljevalkinega časa Prostori mojega časa tvorila celoto, s pomočjo katere bomo lahko vstopali v prostore in čase gledališča, hkrati pa nam bosta knjigi omogočili, da bomo lahko te prostore skupaj z avtorico, ki jih kreira in razlaga, tudi mislili. 

Knjiga Prostori mojega časa s pomočjo primerov posameznih dramskih tekstov, ki so izbrani glede na način pristopa k oblikovanju prostora igre, raziskuje odnose in medsebojne vplive med tekstom – izrečeno mislijo – in prostorom, med igralcem in prostorom ter ostalimi odnosi v uprizoritvi. 

Pogovor bo potekal V ŽIVO, na vrtu domačije, v primeru dežja pa v galeriji.

Zaradi omejenega števila sedežev si zagotovite sedež z nakupom vstopnice (2 EUR). Vstopnice so naprodaj na Vodnikovi domačiji v odpiralnem času domačije ali preko portala moje karte.