Knjige na 51. FBS

16. 10. 2016 | 22.00 | Luft

Bojan Anđelković:
Umetniški ustroj Noordung. Filozofija in njen dvojnik
Ljubljana, Založba ZRC, 2016.

17. 10. 2016 | 12.00 | Vetrinjski dvor

Primož Jesenko:
Rob v središču. Izbrana poglavja o eksperimentalnem gledališču v Sloveniji 1955−1957
Uredil Gašper Malej. Ljubljana, Slovenski gledališki inštitut, 2015.

Andrej Potrč:
William Shakespeare: Hamlet.
Biti ali ne biti v stripu
Uredila Mojca Jan Zoran, prevedel Srečko Fišer. Ljubljana, Slovenski gledališki inštitut, 2015.

Blaž Lukan:
Po vsem sodeč. Gledališke kritike 1993−2013
Uredila Ana Perne. Ljubljana, Slovenski gledališki inštitut, 2015.

Slovenski gledališki letopis 2014/2015
Uredil Štefan Vevar. Ljubljana, Slovenski gledališki inštitut, 2015.

Amfiteater. Revija za teorijo scenskih umetnosti
Uredila Maja Šorli. Letnik 4, številka 1. Ljubljana, Slovenski gledališki inštitut, 2015.

19. 10. 2016 | 12.00 | Vetrinjski dvor

Mile Korun:
Končno poročilo o nekončanem Kralju Learu v ljubljanski Drami
Uredila Petra Pogorevc. 165. zvezek. Ljubljana: Knjižnica MGL, 2015.

Darko Suvin:
Brechtovo ustvarjanje in horizont komunizma
Uredil Aldo Milohnić, prevedla Seta Knop. 166. zvezek. Ljubljana: Knjižnica MGL, 2016.

Gašper Troha:
Ujetniki svobode. Slovenska dramatika in družba med letoma 1943 in 1990
Maribor: Založba Aristej, zbirka Dialogi, XV. letnik, soizdajateljica Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, 2016

Zbornik ob 70-obletnici delovanja UL AGRFT.
Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, 2016

 22. 10. 2016 | 12.00 | Vetrinjski dvor

Aldo Milohnić:
Umetnost v času vladavine prava in kapitala
Uredila Amelia Kraigher. Zbirka TRANSformacije, knjiga št. 37. Ljubljana: Zavod Maska, 2016.

Chantal Mouffe:
Agnostika: Misliti svet politično
Uredila Amelia Kraigher, prevedla Aleksandra Rekar. Zbirka Mediakcije, knjiga št. 14. Ljubljana: Zavod Maska, 2015.

Sonja Vilč:
Collective Improvisation: From Theatre to Film and Beyond
Uredila Amelia Kraigher. Ljubljana: Kolektiv Narobov, Zavod Federacija, Zavod Maska, 2016.

MASKA, časopis za scenske umetnosti:
Dokumentacija in uprizarjanje (letnik XXX/172−174), Gledališče Jerneja Lorencija (letnik XXX/175−176), Postfuturistični manifest (letnik XXX/177−178). Ljubljana: Zavod Maska 2015−2016.