Knjige na 49. FBS: Založba Maska

Predstavitev publikacij Založbe Maska
  • Maska. Časopis za scenske umetnosti.
  • MISperformance. Essays in shifting perspectives. Uredila Marin Blažević in Lada Čale Feldman.