Kako umetnost intervenira v času, ki ni čas za umetnost?

Pogovor

Predstavam No Time for Art bo sledil pogovor z njihovimi ustvarjalci/kami na temo političnega v umetnosti: kako je (lahko) umetnost politična in kaj to pomeni v sodobni (kapitalistični) družbi? Kje je meja med političnim aktivizmom in kritično umetnostjo, kdo jo določa in koliko je sploh pomembna? Pogovarjali se bomo o načinih in strategijah, s katerimi umetnost (lahko) intervenira v sodobni prostor-čas, o tem, kakšne so posledice in učinki takšnih intervencij in kako se, glede na to, spreminja položaj umetnika. Oziroma kako umetnost intervenira v času, ki ni čas za umetnost? (Lana Zdravković)

Pogovor z ustvarjalci bo potekal v angleškem jeziku
Koncept in moderacija pogovora: Lana Zdravković (KITCH)

***
Lana Zdravković (Kitch), raziskovalka, publicistka, producentka v kulturi in umetnica, pa tudi doktorska študentka politične filozofije na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU v Ljubljani. Od leta 1999 je politična aktivistka, performerka, producentka v kulturi in soustanoviteljica umetniške znamke KITCH – Zavoda za umetniško produkcijo in raziskovanje, Ljubljana. Umetniška področja, s katerimi se ukvarja, so: neoliberalizem in ekonomizacija umetnosti, kritična umetnina, pornografija, kič in trash umetnost. Posebej jo zanimata formi političnega performansa in video-filma.