Kako prepoznamo dobro predstavo za otroke in mlade?

Strokovno omizje

Letošnja sestava strokovne komisije, ki je izbirala festivalske predstave in tiste, ki se priporočajo šolam in vrtcem, nakazuje širino znanj, ki so potrebna pri obravnavi kakovosti gledališke ponude za otroke in mladostnike. Interdisciplinarna skupina ne razpira novega strokovnega področja, potrjuje pa dejstvo, da morajo pri obravnavi kulturno-umetnostne vzgoje nujno sodelovati različne stroke, področja in resorji. Sinergija različnih področij nam lahko pomaga rešiti številna vprašanja in dileme, na nekatere od njih bomo poskusili odgovoriti na tokratnem strokovnem omizju.

Sodelujejo: Zala Dobovšek, dr. Ljubica Marjanovič Umek, Petra Pogorevc, Bruna Antauer