Kako izobraževati in vzgajati z umetnostjo

Razprava

Foto: Arhiv Festival Platforma

Umetnost angažira celoten spekter človekovih senzornih, intelektualnih, emocionalnih in motivacijskih plasti osebnosti. Kot komunikacijska izkušnja omogoča oseben izkustven stik z upodobljeno vsebino v trenutku, ko se povežeta ustvarjalni proces (uprizoritev) in proces doživljanja (občinstvo).

Umetnostna vzgoja oziroma vzgoja z umetnostjo in kulturo pretežno vključuje mlade, podpira njihovo osebnostno rast, spodbuja različne oblike mišljenja, krepi empatijo in ambicijo ter predstavlja osnovo za zdravo družbo, temelječo na znanju, ustvarjalnosti in strpnosti. Že Splošna deklaracija o človekovih pravicah iz leta 1948 zato trdi, da lahko vsakdo sodeluje v kulturnem življenju bodisi kot ustvarjalec kulturnih dobrin in storitev bodisi kot njihov posrednik ali prejemnik.

Kako sodobna kulturno-umetnostna vzgoja in njene vsebine podpirajo razvojne procese?
Kako jih obravnava vzgojno-izobraževalni sistem?
Kako se spodbuja ustvarjalnost v vzgoji in izobraževanju?
Kako se tam reflektira umetnost?
Ali mladi dovolj vedo o pomenu kulture in umetnosti?
Ali se s kulturo in umetnostjo dovolj srečujejo?
Kako se zagotavlja dostopnost dobrin?
Kaj (vse še) moramo narediti na področju razvoja mladih občinstev v formalnih in neformalnih okvirih?

Razpravo povezuje Mojca Redjko, programska sodelavka SNG Maribor.

 Gostje razprave:
Ana Petrovčič, koordinatorka nacionalnega projekta Kulturni bazar,
Urška Košica, programska vodja Kulturnega dnevnika, Narodni dom Maribor,
- Saša Lončar, plesna pedagoginja, KD Qulenium Kranj,
 - Jan Rozman, koreograf, performer in plesalec,
  - Katja Gorečan, pesnica in dramaturginja.

Produkcija: Zavod MOJa KreacijA Maribor
Partner: Društvo za sodobni ples Slovenije – Gibanica, bienale sodobne plesne umetnosti
Zasnova razprave: Mojca Kasjak
Izvršna producentka: Mojca Zupanič
V sodelovanju s Tretjo gimnazijo Maribor