Iz slovenske glasb. ustv.: Iz komične opere in Štiri simfonične skladbe Slavka Osterca

:
:

Foto: Pixabay

Devetega novembra 1928 je bila v ljubljanski Operi premierno uprizorjena enodejanka Iz komične opere, do tedaj najnaprednejše delo slovenske operne produkcije. Slavko Osterc jo je napisal kmalu po vrnitvi z dveletnega študija v Pragi. Pod vplivi neoklasicizma je Osterc ustvaril pretežno atonalno glasbeno-scensko delo, sestavljeno iz predigre iz sedmih sklenjenih glasbenih točk, ki so med seboj povezane z govorjenimi recitativi. Po premieri je bil Osterc deležen hvale svojih skladateljskih kolegov, celo Anton Lajovic, Osterčev skladateljski protipol, je tedaj kot recenzent zapisal, da ima Osterc izrazito nadarjenost kot dramatik, ki čuti, kako je treba dati dramatični situaciji natančno pravilno širino, nič več, nič manj, kot je potreba, da situacija doseže potrebno odrsko učinkovitost.