Ifigenija

Predstavitev projekta/informacijskega orodja v pripravi Novega ZATO.

Ifigenija je spletna aplikacija, ki nastaja kot javni kulturni program informacijske dejavnosti Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Izvajalec programa je zavod Novi Zato.. Ifigenija gledališču omogoča sodobno informacijsko podporo za vsebinsko-programsko pa tudi poslovno spremljanje uprizoritve od umetniške vizije prek poslovnih in produkcijskih procesov do arhiviranja ter dokumentiranja ostankov gledališke produkcije, torej dediščine.

Ifigenija ima tri temeljne vsebinske sklope, ki so med seboj vsebinsko in funkcionalno povezani: predprodukcija, produkcija in postprodukcija. Z moduli, ki jih bodo gledališča uporabljala posamezno ali kot celoto, Ifigenija ponuja sistemsko, celovito orodje, ki spremlja uprizoritev od njenega dolgoročnega načrtovanja prek uvrstitve na repertoar pa vse tja do zadnje ponovitve. Ifigenija sočasno arhivira oz. sledi vsem dogodkom v zvezi s programom gledališča. Terminološko in metodološko je usklajena z načinom dela področja uprizoritvene umetnosti na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije. Ifigenija omogoča tudi izvoz podatkov, pomembnih za pripravo Letopisa, ki ga pripravlja Slovenski gledališki institut, podatkov, ki jih zajema digitalna baza REP na portalu slovenskega gledališča sigledal.org, in mesečnih dogodkov, ki jih je neposredno iz mesečnega načrta mogoče izvoziti na spletno mesto gledališča in v koledar dogodkov portala sigledal.org

Ifigenija je kot spletna aplikacija razvita z uporabo odprtokodnih spletnih tehnologij: PHP, Javascript, PostgreSQL. Izbrana platforma in tehnologije omogočajo enostavno centralno upravljanje, vzdrževanje in nadgradnjo aplikacije. Ker aplikacija teče v brskalniku, so podprti vsi sodobni brskalniki v glavnih operacijskih sistemih. Aplikacija je odzivno oblikovana (angl. "responsive web design"), kar pomeni, da deluje tako na računalnikih kot tudi na mobilnih napravah. Doslej ga uporabljajo slovenska gledališča: Drama SNG Maribor, Lutkovno gledališče Ljubljana, Lutkovno gledališče Maribor, Mestno gledališče ljubljansko, Mestno gledališče Ptuj, Prešernovo gledališče Kranj, Slovensko ljudsko gledališče Celje, Slovensko mladinsko gledališče, SNG Drama Ljubljana in SNG Nova Gorica.