Gledališke šole


Foto: Saša Huzjak

Študentska tribuna

Mednarodna študentska razprava o študiju gledališke umetnosti: ustroj, metode, obseg, vrste, vsebine, procesi in druge značilnosti študijskih programov sodelujočih šol. Namen dogodka je predstavitev, umestitev in primerjava, na prvem mestu pa povezava in izmenjava.