Gledališka igralnica

:
:
Vodi Medea Novak.

Foto: Arhiv SNG Nova Gorica

Gledališke igralnice vodi igralka Medea Novak, namenjene pa so otrokom od 7. do 12. leta starosti.

Igralnice temeljijo na spoznavanju različnih elementov gledališča: od igre, govora, zvoka in glasbe do gledališkega prostora, scenografije in kostumografije, pri čemer bo v letošnji sezoni velik poudarek na animaciji lutk.

Obisk Gledaliških igralnic je mogoč samo v sklopu abonmaja, in sicer osemkrat v sezoni ob sobotah dopoldne. Želijo namreč zagotoviti kontinuirano delo, saj so izkušnje preteklih let pokazale, da je delo v zaključeni skupini bolj kakovostno in ustvarjalno.