Gledališče in mladi


Foto: Klemen Razinger

Strokovni posvet

 

Gerd Taube je nemški gledališki strokovnjak, dramaturg, dramatik in univerzitetni profesor. Doktoriral je na Humboldtovi univerzi v Berlinu s temo Lutkovno gledališče kot kulturnozgodovinski fenomen. Od leta 1997 je vodja nacionalnega gledališkega centra za mlade (Kinder- und Jugendtheaterzentrum) ter predsednik nacionalnega združenja za kulturno izobraževanje otrok in mladih (Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung). Center pod njegovim umetniškim vodstvom v sodelovanju z ASSITEJ Nemčija, Goethejevim inštitutom in berlinskimi VIZ v Berlinu prireja bienalni festival Augenblick mal!, pomembno narodno in mednarodno platformo strokovnega razvoja gledališča za mlade. Objavlja in predava o lutkovnem gledališču in gledališču za mlade, o mladinski dramatiki in kulturno-umetnostni vzgoji, največ o dramaturgiji, igri in izrazu v gledališču za mlade. Leta 2014 je bil imenovan za častnega profesorja na Inštitutu za raziskovanje mladinske književnosti (Institut für Jugendbuchforschung) Goethejeve univerze v Frankfurtu.

Nika Arhar je samozaposlena v kulturi; deluje kot kritičarka na področju uprizoritvenih umetnosti, kulturna novinarka, moderatorka na strokovnih srečanjih in pogovorih o predstavah ter članica strokovnih komisij in žirij. Prispevke objavlja v dnevnih medijih in strokovnih publikacijah. V letih 2015 in 2016 je bila članica programskega odbora Kulturnega bazarja za področje gledališča, med letoma 2012 in 2016 pa članica izvršnega odbora in koordinatorica Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije.
V gledališče jo vedno znova priteguje magičnost zgoščenih vzporednih svetov. Osnovno vodilo gledališke vzgoje prepoznava v vzpostavljanju pogojev za srečanje mladega gledalca z živo gledališko umetnostjo, ki bi njeno hipnost preoblikovalo v intenzivno izkustvo radovednega, občutljivega, ustvarjalnega in razmišljujočega posameznika.

PETIDA je zavod za raziskovanje in razvoj pedagoške in kulturno-umetniške prakse ter za svetovanje in spodbujanje kreativnosti. Ustanovljen je z namenom, da pomaga vzgojiteljem, učiteljem, umetnikom in staršem s kreativnimi pristopi spodbuditi otroke, mladostnike in odrasle k vstopanju v odgovorne in spoštljive odnose z drugimi, k zvedavosti pri raziskovanju sebe in sveta, k uživanju v lepem in k ustvarjanju lepega. Vabi nas k izražanju sebe in pusti drugim, da so izraženi, in to na stotero možnih načinov. Petida so pedagogi dr. Petra Štirn Janota, dr. Robi Kroflič, dr. Katja Jeznik, Darja Štirn in Damjana Jurman ter umetniki Miha Artnak, Jure Markota in Tadej Bernik.

Partner posveta je Goethe Institut Ljubljana.