Else Christensen-Redzepovic: Enakost spolov v kulturi

Konferenca

Program

11.00–12.00

Enakost spolov – sredstvo za doseganje uspeha pri izpolnjevanju Unescovih sedemnajstih ciljev trajnostnega razvoja (Agenda 2030)

Predavanje

Else Christensen-Redzepovic se bo v svojem predavanju osredotočila na dokumente Združenih narodov in Evropske unije, ki spolno enakost obravnavajo kot eno svojih prioritetnih področij. Posebej bo izpostavila vrsto konkretnih ukrepov, ki jih načrtuje Evropska unija, denimo za odpravljanje plačne vrzeli med spoloma in razvoj nove evropske Strategije za enakost spolov, ki bo začela veljati letos.   

Ker presečne razlike med spoloma vztrajajo v skoraj vseh kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, jih je treba prepoznati ter se jih lotiti s specifičnimi politikami in ukrepi. Predavateljica bo spregovorila o veljavnem Delovnem načrtu za kulturo (2019–2022), v katerem je Svet Evropske unije enakost spolov umestil med pet prednostnih nalog, saj je spoznal, da kultura lahko odigra ključno vlogo pri izpodbijanju spolnih stereotipov in spodbujanju emancipatornih družbenih sprememb. Naslovila bo tudi program Ustvarjalna Evropa 2021–2027, ki še čaka na potrditev, a je oblikovan v skladu s temi smernicami. 

Po predavanju bo Else Christensen-Redzepovic na voljo za vprašanja. Predavanja se lahko udeležite v Stari mestni elektrarni, kjer bo potekal prenos spletnega predavanja v živo, ali z obiskom Zoom konference. V obeh primerih je prijava obvezna. Prijave se sprejemajoo do 21. septembra 2020: rezervacije@cityofwomen.org.

 

12.00–14.00

Enakost spolov v kulturi

Delavnica

Delavnica želi premakniti razpravo o enakosti spolov od teorije, politik in dobrih namenov h konkretnim ukrepom: projektnim idejam in pogovoru o tem, kako bi se lahko različne nevladne organizacije, mreže in ustanove zavezale k izvajanju teh ukrepov. Razpravljalo se bo o treh področjih enakosti spolov:

  1. Katere so glavne razlike med spoloma v kulturnem in ustvarjalnem sektorju ter kaj je njihovo osrednje gonilo? 
  2. Kako v kulturnem in ustvarjalnem sektorju zagotoviti, da bodo delavke deležne enakih možnosti kot njihovi moški kolegi? 
  3. Kakšni ukrepi, če sploh kakšni, bi bili potrebni, da bi ženske lahko uresničevale svoje pravice in svoboščine na področju kulturnega udejstvovanja po lastni izbiri?

Vsako temo bo uvodoma na kratko predstavila Else Christensen-Redzepovic, zatem se bodo udeleženke razdelile v tri spletne podskupine, v katerih bodo razpravljale o izbrani temi. Vsaka skupina bo imela moderatorko in poročevalko, sklepe posameznih razprav pa bodo skupine predstavile ob koncu delavnice.

Delavnice se lahko udeležite v Stari mestni elektrarni ali prek Zoom konference. V obeh primerih je prijava obvezna. Prijave se sprejema do 21. septembra 2020: rezervacije@cityofwomen.org.

Vstop prost

V angleščini