E-razstavi: Festival Borštnikovo srečanje 2011 in Festival Borštnikovo srečanje 2013

Virtualni razstavi so pripravili Festival Borštnikovo srečanje, Novi ZATO. in Slovenski gledališki inštitut v sodelovanju s centrom Prodok teater TV in Zgodovinskim arhivom Celje, Arhivom CTF UL AGRFT ter SNG Drama Ljubljana, Dramo SNG Maribor, Slovenskim mladinskim gledališčem, Slovenskim ljudskim gledališčem Celje in Mini teatrom Ljubljana.

Pred letom dni je več institucij združilo moči in na Festivalu Borštnikovo srečanje predstavilo pilotski projekt – virtualno razstavo Festival Borštnikovo srečanje 2012. Sodelovanje se je porodilo iz potrebe po digitalizaciji slovenske gledališke zgodovine oziroma iz želje, da bi največje dosežke slovenskega gledališča in igralstva iztrgali pozabi ter jih preko svetovnega spleta približali čim širšemu krogu obiskovalcev.

Od vsega začetka smo tudi vedeli, da želimo projekt postopoma razširiti, dodati portrete nekdanjih dobitnikov Borštnikovega prstana in nekdanje nagrajene uprizoritve, ne le "lanskoletnih".

Tej odločitvi zvesto sledimo – medtem ko smo prvo leto v okviru e-razstave predstavili Nevihto, najboljšo predstavo FBS 2012, in Igorja Samoborja, dobitnika Borštnikovega prstana 2012, smo letos pripravili dve e-razstavi, Festival Borštnikovo srečanje 2011 in Festival Borštnikovo srečanje 2013.

V okviru prve se posvečamo predstavi Bartleby, pisar v izvedbi Mini teatra Ljubljana in gledališkim stvaritvam Milade Kalezić, v okviru druge pa Ponoreli lokomotivi v izvedbi SNG Drama Ljubljana in Olgi Kacjan.

Virtualne razstave Festival Borštnikovo srečanje tako postajajo neločljivi del festivala ter drugih slovenskih gledaliških institucij in zavodov. Ob tem upamo, da bodo pritegnile ljubitelje gledališča in bile v pomoč poklicnim raziskovalcem. Verjamemo tudi, da bodo pripomogle k večji prepoznavnosti in promociji slovenskega gledališča in kulture sploh v mednarodnem prostoru – zato je e-razstava na voljo tudi v angleškem jeziku, "razstavni eksponati" pa (p)ostajajo del svetovnih spletnih zbirk, kot je, na primer, Europeana.

E-razstavi Festival Borštnikovo srečanje 2011 in Festival Borštnikovo srečanje 2013 sta od 18. oktobra 2014 dostopni na portalu www.sigledal.org in na spletnih straneh sodelujočih institucij.

Povezava:


Pobudnika projekta: Alja Predan (FBS) in Samo M. Strelec (Novi ZATO.)
Kustosinja razstave: mag. Tea Rogelj (Slovenski gledališki inštitut)
Računalniška zasnova: Gregor Matevc (Novi ZATO.)
Vnos podatkov: Daša Šprinčnik (FBS)
Pri razstavi sodelujejo: dr. Bojan Himmelreich (Zgodovinski arhiv Celje), Mojca Kranjc (SNG Drama Ljubljana), Tina Malič (Slovensko mladinsko gledališče), Tamara Matevc (Novi ZATO.), Branka Nikl Klampfer (Mini teater Ljubljana), Sandra Požun (Drama SNG Maribor), Tone Stojko (Prodok teater TV)
Prevajalki v angleški jezik: Katarina Pejović in Jana Renée Wilcoxen
Lektorica: Jana Renée Wilcoxen