Družbeno politično angažirana sodobna uprizoritvena umetnost

:
:
Družbeno politični vidiki telesnosti v uprizoritvenih umetnostih

Oblikovanje: Mina Fina

Sodelujejo: Dragana Alfirević, Leja Jurišić, Uroš Kaurin
Vodi: Alma R. Selimović

Izhodiščno vprašanje, ki si ga bomo na razpravi zastavili, je, kako se lahko sodobna angažirana umetnost reflektira skozi sodobni ples? In nadaljevali z nizom vprašanj, na katera bo vsak od izbranih govorcev oziroma govork, priznanih slovenskih in mednarodnih ustvarjalcev, skušal misliti v prvi vrsti iz svoje lastne perspektive, kot tudi iz vidika celotnega polja praks, ki v svoje izhodišče postavljajo telo posameznika / posameznice kot subjekt akcije in hkrati objekt ideologije.

Organizacija: Društvo za sodobni ples Slovenije in Platforma sodobnega plesa  (Plesna izba Maribor), v sodelovanju z II. Gimnazijo Maribor