Družbena koreografija v III. življenjskem obdobju

:
:
Umetniška delavnica za seniorje

Foto: Ajda Tomazin

Po vodenem ogledu razstave Odprti predali Ajde Tomažin v Stolpu Škrlovec bo organizirana kratka delavnica z zanimivimi pogovori o sodobni umetnosti in medčloveški komunikaciji.

Glavni namen je odpriranje predalov različnih umetniških praks v namen približevanja, razumevanja in vprašanja dojemanja sodobne umetnosti starejšim, z željo, da se jih navduši in se nam pridružijo pri plesno - gledališki predstavi s starostniki Jata Izkušenih ptic, ki bo imela premiero jeseni 2019.

Delavnica izhaja iz raziskave Družbena koreografija v III. življenjskem obdobju, ki jo je Ajda Tomazin ustvarila v letu 2018 in sicer na podlagi pridobljene delovne štipendije, ki ji jo je podelilo Ministrstvo za kulturo RS. Avtorica je zasnovala metodologije in strategije približevanja sodobne umetnosti starostnikom, kar se je izkazalo za zelo dobrodošlo in zaželejno prakso, ki je prejela izjemen odziv pri ciljni skupini, katera velja za neitegrirano, nevidno skupino. Nova predstava s starostniki Jata izkušenih ptic je manifestacija in udejanjanje sodobne plesne, vizualne in uprizoritve prakse s starostniki - razdelano vsebinsko, koregrafsko in decentralizirano postavljen v delo s starostniki v Kranju. Glavne teme in vprašanja, ki se jih dotikamo v procesu nastajana so: bližina, osamljenost, odnosi, skupnost in soodvisnost v III. življenskem obdobju. Glavni namen projekta je voditi skupine starostnikov skozi umetniški proces ter ustvariti in udejaniti družbeno koreografijo starostnikov v Kranju v performansu Jata izkušenih ptic - s soustvarjalci - igralcem Rokom Kravanjo, glasbenikom in igralcem Iztokom Drabik Jug ter dramaturgijo Jasmino Založnik.