Dokumentarizem v gledališču

:
:
Panelna diskusija.

Foto: Arhiv FBS

Sodobni umetniki se v svojih umetniških delih pogosto lotevajo nevralgičnih točk sodobnega časa – korupcije, kršenja človekovih pravic, okoljskih zločinov, tehnološkega podjarmljanja itn. Hkrati pa se dandanes mnoga področja, ki jih sicer navadno ne razumemo kot umetniška, zanašajo na delovanje estetskih učinkov: novinarji in pravniki pogosto študirajo prosto dostopne videe in se lotevajo vizualnih raziskav. Diskusija se osredinja zlasti na uporabo umetniških praks proti oblastnim učinkom, ki mnogokrat preprečujejo, da bi resnica prišla na dan. Panelisti bodo odprli vprašanja o statusu dokumenta v umetniških postopkih in o mestu, ki ga zaseda dokumentarnost v širši umetniški in družbeno-politični krajini, pa tudi o lastnih praksah in metodologijah dela ter o težavah, s katerimi se ob tem soočajo.

V sodelovanju z Zavodom Maska Ljubljana.

Panelisti: Tjaša Črnigoj, Žiga Divjak, Janez Janša, Marcus Lindeen, Maria San Miguel
Moderatorka: Alja Lobnik