Dokumentacija in uprizarjanje

Predstavitev revije Maska – časopis za scenske umetnosti, št. 172–174

Kaj pomenijo dokumenti v gledaliških predstavah? Ali dokumenti nastopajo? Kako »dogodki« postanejo dokumenti? Kaj je o dogodkih mogoče izvedeti s pomočjo dokumentov? In kakšne so politične implikacije dejanj in režimov dokumentiranja? Pričujoča številka, ki se loteva teh vprašanj, raziskuje uprizoritvene prakse zbiranja, razstavljanja, rekonstruiranja in širjenja dokumentov z namenom vnovičnega razmisleka o odnosu med uprizarjanjem in dokumenti ter raziskovanja vloge, ki jo imajo dokumenti v oblikovanju umetniških načinov pisanja zgodovine.

Prispevki raziskovalcev, umetnikov in kustosov, zbrani v tej številki, kažejo, da se raziskovanje dokumentov z uprizarjanjem oziroma s pomočjo le-tega ter raziskovanje uprizarjanja v dokumentih in s pomočjo le-teh v prvi vrsti ne tičeta vnovičnega vzpostavljanja povezav s preteklostjo ali ohranjanja preteklosti, ki je za vedno izgubljena ali pozabljena. Namesto tega takšno raziskovanje spodbuja epistemološko razumevanje razmerij med uprizarjanjem in dokumenti – za katera so značilni nenehni prevodi in spremenljive konstelacije – kot osnovo za oris sodobnega gledališča dokumentov in za osvetlitev procesov zgodovinjenja v uprizoritvenih umetnostih.

Organizacija: NDA Slovenija in Kino Šiška v sodelovanju z Zavodom Maska