Dobrodošli!

:
:
Uvodni dogodek s predstavitvijo priročnika.

Foto: Arhiv FBS

Uvodni dogodek je namenjen predstavitvi spletnega priročnika s primeri dobrih praks v gledališču za mlado občinstvo. Zasnovan je mednarodno z letošnjimi gosti festivala, zato hkrati predstavlja tudi celoten programski sklop in napoveduje vsebine usposabljanja. Na začetku navaja strokovna in druga praktična izhodišča, usmerja se v kratek premislek o posebnostih odraščajočega občinstva, za katerega je umetniško ustvarjanje na prehodu k odraslosti tako zelo pomembno. Avtorji zgoščeno orišejo svoje prispevke, v katerih predstavljajo umetniška in strokovna izhodišča snovanja, opisujejo oblike in metode vključevanja mladih v snovalne procese, opredeljujejo druge spremljevalne dejavnosti vključevanja, povezovanje in partnersko sodelovanje, postprodukcijske prijeme in drugo.

Prosto dostopen spletni priročnik pa lahko služi kot izhodišče, navdih in podpora pri snovanju dejavnosti razvoja mladih občinstev tako na vsebinski kot organizacijski in komunikacijski ravni.

Povezovalka Sandra Jenko, Slovenski gledališki inštitut
Organizacija: Festival Borštnikovo srečanje, Slovenski gledališki inštitut

Povezani dogodki