Dober večer – pogovor ob festivalu Performa in Platforma

Moderirana razprava

S povabljenimi gosti bomo v obliki televizijskega pogovora poskušali odgovoriti na naslednja vprašanja:
Zakaj ostaja spol rigorozni arhaizem, ki še naprej poganja družbeno sfero? Ali je v izhodišču mogoče domene deliti glede na spol in zakaj? Kako se s spolom zaznamovano telo vpisuje v sfero umetnosti? Ali opažate razlike v obravnavi svojega dela zaradi svoje identite? Kakšne so prednosti in slabosti, s katerimi se soočajo ženske ustvarjalke pri svojem delu?

Moderira: Zoran Medved
Gostje: Katarina Klančnik Kocutar, Aleksandra Saška Gruden, Maja Šorli
Produkcija: MKC Maribor, Plesna Izba Maribor v sodelovanju s televizijo Maribor